YourDomain.Com © 2006                    

 

 

Serpent

 

'''Serpent''' är ett blåsinstrument med anor från 1500-talet. Serpenten består av ett två meter långt tonrör som oftast är gjort av trä. Serpentens munstycke är av den typ som brassinstrument har. Namnet serpent har det troligen fått på grund av sitt utseende då det har formen av en slingrande orm. På 1800-talet fick serpenten klaffmekanik.

 

Instrumentet var i bruk fram till mitten av 1800-talet. Den användes framförallt inom militär- och kyrkomusik. Instrumentet Ofikleid är en utveckling av serpenten.

 

Källa/Bild: Wikipedia

 

 

 

Länkar