tubaist@bastuba.se                                                                                                                ourDomain.Com © 2006                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPER AV TUBOR

 

När man talar om Tuba är det oftast bastuban som avses, men i Tubafamiljen finns det ett antal olika tubor:

 

 • Althorn (stämt i Eb)
 • Baryton (stämt i Bb)
 • Euphonium (stämt i Bb)
 • Bastuba med varianterna
  • Helicon

&

  • Sousaphone
 • Wagnertuba (tenor i Bb  & Bas i F)

och så vidare.

 

Det finns ytterligare några "specialvarianter" på tubor, bland annat:

 

 • Tornistertuba Tillverkad av Cervany runt förrra sekelskiftet för att lätt kunna tas med ut i fält av militärer.
 • Minituba, påminner om tornistertuban i formatet. Tillverkad av Wessex Tubas.

 

De stämningar av bastubor som är vanligast förekommande är

 

 • Eb/EEb
 • Bb/BBb
 • C
 • F

 

I Brassband används främst bastubor stämda i EEb och BBb.

 

I en Blåsorkester / ett Symphonic band kan bastubor av alla ovannämnda stämningar förekomma.

 

I Symfoniorkestrar används företrändandevis bastubor stämda i C.

 

 

 

Ventilerna är antingen av typen pumpventiler eller cylinderventiler och minst tre till antalet, men det förekommer tubor med upp till sex ventiler.

 

 

                                                     

                     

                       5 cylinderventiler                                                      3 pumpventiler

 

 

Nedan: En Svensk F-tuba av fabrikatet Ahlberg & Ohlsson med 4 pumpventiler, tillverkad omkring 1890.

 

 

 

 

 

 

 

 

tubaist@bastuba.se

 

 

 

TUBAFAMILJEN

 

Bilderna ovan visar några olika instrument i tubafamiljen.

 

Från vänster till höger visas Althorn, Baryton, Euphonium, Bastuba stämd i Eb och Bastuba stämd i Bb

 

Fotograf: "Tubaist" (foton hämtade från Wikimedia: Bild 1, Bild 2 )

 

Bilden nedan visar en man med en Sousaphone. USA 1910. (Fotograf okänd)

 

Bilden allra  längst ned visar ett Helicon av det Tjeckiska fabrikatet Cerveny. (Fotograf: Lars Sjöstrand, Wikimedia)